Some Aspects of the Criminalization of Drug Trafficking

Authors

  • Tiberiu Viorel POPESCU “Academician David Davidescu” Center for Studies and Research in Agro-Forestry Biodiversity, Bucharest

Keywords:

Criminology, Drug Trafficking, Law, Organized Crime

Abstract

Drug trafficking expresses, in a juridical - criminal context, the situation in which an individual or a group of individuals commit acts of non - observance of the legal regime of movement of substances with psychoactive effects under legal control. Traficul presupune, în esență, însă nu limitativ, acțiunea unor persoane de a produce, transporta și/sau pune în circulație o marfă ilicită. Trafficking is essentially, but not limited to, the action of some people to produce, transport and/or put into circulation an illicit commodity. Analiza criminologică a modului în care traficul de droguri este reglementat în plan internațional, european și național reflectă absenţa unei definiţii clare a acestui tip de criminalitate, situaţie întâlnită şi în cazul altor tipuri de criminalitate precum traficului de persoane, criminalitate organizată sau mare criminalitate .The criminological analysis of the way in which drug trafficking is regulated at the international, European and national level reflects the lack of a clear definition of this type of crime, a situation also encountered in other types of crimes such as human trafficking, organized crime or large criminality. Există mai multe modalităţi de abordare a tendințelor care au încurajat la un moment dat incriminarea, iar la un altul legalizarea anumitor droguri, iar analiza instrumentelor juridiceThere are several ways to address the trends that encouraged incrimination at one point, and legalization at another point of certain drugs, and the analysis of legal instruments ofer ă rep ere interesante. offers interesting milestones.

Published

2019-05-21